AKCESORIA | Mios Presse

accessori-lista

AKCESORIA

MIOS oferuje szereg akcesoriów spełniających najczęstsze potrzeby w zwykłych operacjach wykrawania. Klient będzie mógł skonfigurować prasę, wybierając spośród możliwych alternatyw, zgodnie z jego potrzebami produkcyjnymi.

 

MIOS produkuje dodatkowe akcesoria dedykowane do poszczególnych sposobów działania. Przykładami są automatyczny wyrzutnik dolnej części matrycy i automatyczne sztywne bariery.

1. FALOWNIK DLA ZMIANY PRĘDKOŚCI

Falownik jest urządzeniem elektrycznym, które pozwala prasie pracować z różnymi prędkościami. Urządzenie to daje możliwość ustawiania prędkości roboczej, zgodnie z potrzebami produkcji i pozwala na integrację z automatycznym systemem podawania.

2. ELEKTRONICZNE FOTOBARIERY BEZPIECZEŃSTWA

System ten zastępuje potrzebę stosowania fizycznych osłon ochronnych na maszynie. Powoduje to łatwiejszy dostęp do stołu suwaka oraz przeciwdziała potrzebie ręcznego otwierania i zamykania osłon. Poprzez określone programowanie można je wykorzystać do automatycznego uruchomienia cyklu.

02

3. TRYB AKTYWACJI CYKLU POJEDYNCZEGO Z POJEDYNCZYM/PODWÓJNYM PRZERWANIEM BARIER FOTOELEKTRYCZNYCH

Dzięki dedykowanemu programowaniu sygnały pochodzące z barier fotoelektrycznych są wykorzystywane do automatycznego rozpoczęcia cyklu maszyny.

4. DODATKOWY STÓŁ (GÓRNA PŁYTA)

Jeżeli dystans pomiędzy stołem i suwakiem jest za szeroki dla używanej matrycy, górny stół może być zamocowany jako podkładka i wsparcie matrycy.

5. PNEUMATYCZNA PODUSZKA DOCISKAJĄCA

Do głębokiego tłoczenia, poduszka dociskająca pozwala na tworzenie komponentów bez niepożądanego rozciągania oraz zjawiska powierzchniowego fałdowania.

6. REGULOWANY PODWIESZANY PANEL KONTROLNY

Opcja ta pozwala kontrolować prasę bez potrzeby dostępu do panelu elektrycznego umieszczonego z bocznej strony urządzenia. Jest to szczególnie wygodne w sytuacjach, kiedy z powodu braku miejsca, dostęp do głównego panelu elektrycznego jest utrudniony lub jeżeli prasa znajduje się za ogrodzeniem bezpieczeństwa.

8

7. REGULOWANY AUTOMATYCZNIE SUWAK Z CYFROWYM WSKAŹNIKIEM WYSOKOŚCI

Dostępny w modelach z serii TR, pozwala na automatyczną regulację wysokości suwaka. Zapobiega to potrzebie manualnej regulacji mechanizmu, co jest przydatne w sytuacjach kiedy często występuje potrzeba zmiany matrycy.

9
3
8 altezza mazza
4

8. WIBROIZOLATORY

Akcesoria te redukują wibracje powodowane pracą prasy. Są one umieszczone w miejscach kontaktu pomiędzy podstawą i podłożem, aby złagodzić wibracje i hałas, dodatkowo pozwalają one na łatwiejsze dopasowanie do powierzchni które nie są idealnie płaskie.

01

9. ELEKTRYCZNE KRZYWKI (OMRON)

Są to urządzenia elektroniczne które natychmiastowo rozpoznają kąt położenia wału mimośrodowego. Mogą zostać skonfigurowane w 8 pozycjach kątowych, używanych do kontrolowania funkcji urządzeń pomocniczych (np. podajników, systemów smarowania, wyrzutników, itp.).

10 omron
5
MIOS Presse - inverter - Pannello OMRON
5B

10. WYRZUTNIK SUWAKA

Mechaniczne urządzenie, które gwarantuje wyrzut produktów zanim zostaną przytwierdzone do górnej części matrycy.

11. MECHANICZNY BEZPIECZNIK PRZECIĄŻENIOWY

Jest to system bezpieczeństwa, który zwalnia prasę w sytuacjach nieprawidłowego ruchu (np. nieprawidłowego ustawienia matrycy, lub dwóch elementów pod matrycą, itp.), prasa zostaje zablokowana w pobliżu dolnego martwego punktu (DMP). Opcja dostępna na życzenie dla prasy T20 oraz T40 z serii FV (z wałem wzdłużnym).

3B

12. PIEZOELEKTRYCZNY CZUJNIK TENSOMETRYCZNY

Jest to urządzenie elektroniczne z czujnikiem zainstalowanym na korbowodzie, który pozwala wykryć rzeczywistą siłę wywieraną przez prasę do wykonania określonej pracy. Jest przydatny w przypadkach, w których konieczne jest dokładne oszacowanie naprężenia w celu zachowania integralności matrycy i prasy. Prawidłowe oszacowanie stresu wymaganego dla określonego procesu roboczego jest ważne z wielu punktów widzenia. Poza tym pozwala na użycie właściwego rozmiaru narzędzi. Pozwala to uniknąć ryzyka uszkodzenia prasy i matrycy oraz zapewnia zarówno długą żywotność, jak i optymalny wynik produkcji.

 

Technologię tę można również wykorzystać do monitorowania postępu siły nacisku w czasie rzeczywistym podczas wykrawania. W ten sposób można zebrać przydatne wskazówki dotyczące optymalizacji produkcji i konserwacji.

 

Ten typ detektora jest powszechny w prasach o większym tonażu, podczas gdy jest rzadki w prasach o małym tonażu, również ze względu na ich wysoki koszt. Na żądanie systemy te mogą być montowane na prasach produkowanych przez MIOS.

 

Na zdjęciu:: 55-tonowa prasa z wałem poprzecznym z opóźnieniem, wyposażona w piezoelektryczny czujnik tensometryczny.

20190603_134204-2
CIMG2569-2

13. SZTYWNA BARIERA Z AUTOMATYCZNYM OTWARCIEM/ZAMYKANIEM

To rozwiązanie umożliwia zautomatyzowanie otwierania i zamykania mechanicznej bariery bezpieczeństwa. Jest to szczególnie zalecane dla tych, którzy używają prasy jednocyklowej. Oprócz uniknięcia manewru otwierania/zamykania, gwarantuje ona fizyczną ochronę operatora przed ryzykiem wyrzucenia.

 

Konieczność otwierania i zamykania zabezpieczeń w każdym cyklu powoduje wydłużenie czasu cyklu, mniejszy komfort pracy, a tym samym niższą wydajność dla użytkowników prasy jednosuwowej, którzy muszą chronić się przed ryzykiem wyrzucenia. Na filmie widać sztywną barierę, która jest automatycznie aktywowana przez sterowanie prasy.

 

Ruch uzyskuje się za pomocą tłoka pneumatycznego lub silnika elektrycznego, a barierę można zaprogramować zarówno pod względem geometrii, jak i czasu wykonania. Dzięki temu systemowi można uzyskać ochronę przed ryzykiem wyrzucenia przy zmniejszonym wydłużeniu czasu cyklu.

 

14. WYMIENNIK MATRYC

Mechanizm umożliwia wyjęcie dolnej części formy w celu ułatwienia operatorowi załadunku i rozładunku, unikając wejścia w niebezpieczną strefę prasy. System pozwala nie tylko na wygodną i bezpieczną obsługę, ale także pozwala uniknąć powtarzających się ruchów obciążających plecy.

 

Na wideo: dostosowanie automatycznego ekstraktora matryc.