TOEBEHOREN | Mios Presse

accessori-lista

TOEBEHOREN

MIOS biedt een serie accessoires die voldoen aan de meest voorkomende behoeften bij de gebruikelijke stanswerkzaamheden. De klant configureert de excenterpers en kiest tussen de mogelijke alternatieven op basis van zijn productiebehoeften.

 

MIOS produceert aanvullende accessoires om bepaalde handelwijzen te vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn de automatische uitwerper in het onderste deel van het gereedschap en de automatische vaste schermen.

1. FREQUENTIE-OMVORMER VOOR TOERENTALREGELING

De frequentie-omvormer is een elektrische component om de snelheid van de pers te variëren. Deze component maakt het mogelijk om de werksnelheid van de pers aan te passen aan de productiebehoeften en de integratie met automatische aanvoersystemen.

2. ELECTRONISCH VEILIGHEIDSLICHTSCHERM

Dit systeem vervangt de noodzaak om tastbare beschermingsvoorzieningen voor de veiligheid van de machine toe te passen. Het vergemakkelijkt de toegang tot het inlegbereik tussen stoter en tafel en voorkomt de noodzaak om handmatig de schermen te openen en sluiten. Door middel van specifieke programmering kunnen ze worden gebruikt voor de automatische start van de cyclus.

02

3. ACTIVERINGSMODUS ENKELSLAG MET ENKELE/DUBBELE ONDERBREKING VAN LICHTSCHERMEN

Door middel van een speciale programmering worden de van de lichtschermen komende signalen gebruikt voor de automatische start van de machinecyclus.

4. EXTRA TAFELPLAAT (BOVENPLAAT)

Indien de afstand tussen tafel en stoter te groot is voor de toegepaste gereedschappen, kan een extra bovenplaat worden toegevoegd, die als onderlegplaat en als bevestigingsplaat voor het gereedschap dient.

5. PNEUMATISCH TREKKUSSEN

Het pneumatische trekkussen wordt toegepast bij dieptrekwerkzaamheden om ongewenste vervormingen van de te vervaardigen delen te voorkomen.

6. HANGEND DRAAI-/ZWENKBAAR BEDIENINGSPANEEL

Deze optie maakt het mogelijk om de pers te bedienen zonder het aan de zijkant van de pers aangebrachte bedieningspaneel te gebruiken. Het paneel is bijzonder praktisch als door ruimtegebrek de bediening op het zijdelingse bedieningspaneel lastig of niet mogelijk is of als de pers is opgesloten in een veiligheidskooi.

8

7. MOTORISCHE STOTERVERSTELLING MET HYDRAULISCHE KLEMMING EN DIGITALE WEERGAVE OP HET BEDIENINGSPANEEL

Deze is voor alle persen van de TR-serie verkrijgbaar en maakt de verstelling van de stoterhoogte mogelijk door middel van een gemotoriseerd systeem. Hierdoor hoeft het mechanisme niet handmatig ingesteld te worden, wat bijzonder nuttig is als de stoterafstand vaak aan het gereedschap aangepast dient te worden.

9
3
8 altezza mazza
4

8. TRILLINGDEMPERS

Dit toebehoren reduceert de vibraties en het geluid van de pers tijdens het stansen. Door de hoogteverstelmogelijkheid van de dempers kan de pers aan oneffenheden van de opstelplek worden aangepast.

01

9. ELEKTRONISCH NOKKENSCHAKELWERK (OMRON)

Dit is een elektronisch apparaat dat de hoek van de excenteras opneemt. Er kunnen 8 schakelpunten worden geconfigureerd, waarmee bijv. aanvoerapparaten, uitwerpers, spanentransporteurs, bevettingssystemen etc. aangestuurd kunnen worden.

10 omron
5
MIOS Presse - inverter - Pannello OMRON
5B

10. UITWERPER IN DE STOTER

Deze mechanische voorziening garandeert het uitwerpen van delen uit het bovengereedschap.

11. MECHANISCHE STOTERONTGRENDELING

Dit veiligheidssysteem maakt het mogelijk om, bij een verkeerde manoeuvre van de pers (bijv. een dubbel deel in het gereedschap of vastlopen van de pers in het ODP) de stoter vrij te zetten en weer in het BDP te zetten. Deze optie is op aanvraag verkrijgbaar voor de T20- en T40-persen van de FV-serie.

3B

12. PIEZOELEKTRISCHE BELASTINGSMETING

Het gaat hierbij om een elektronisch apparaat met een piezoelektrische sensor, die op de drijfstang is geïnstalleerd en die het mogelijk maakt om de daadwerkelijke kracht vast te stellen die de pers uitoefent om een bepaalde bewerking uit te voeren. Het is nuttig in gevallen waarin het noodzakelijk is om de spanning nauwkeurig te bepalen om de integriteit van het gereedschap en de pers te behouden. De correcte schatting van de voor een bepaald arbeidsproces vereiste spanning is in veel opzichten belangrijk en maakt de juiste dimensionering van de te gebruiken gereedschappen mogelijk. Dit voorkomt het risico van beschadiging van de pers en het gereedschap en garandeert zowel een lange levensduur als een optimaal productieresultaat.

 

Deze technologie kan ook gebruikt worden voor de real-time bewaking van het verloop van de perskracht tijdens het stansen. Op deze manier kunnen nuttige indicaties voor de productie- en onderhoudsoptimalisatie worden verzameld.

 

Dit type detector is gebruikelijk bij persen met een hoger tonnage, terwijl hij bij persen met een lager tonnage ongebruikelijk is, ook vanwege de hoge kosten. Op aanvraag kunnen deze systemen op door MIOS geproduceerde persen gemonteerd worden.

 

Afbeelding: een 55 tons pers – dwarsliggende as met vertraging – uitgerust met een piezoelektrische belastingsmeting.

20190603_134204-2
CIMG2569-2

13. VAST SCHERM MET AUTOMATISCH OPENEN/SLUITEN

Deze oplossing maakt het mogelijk om het openen en sluiten van de mechanische afscherming te automatiseren. Hij is in het bijzonder aan te bevelen voor degenen die gebruik maken van de enkelslagmodus.

 

Hij voorkomt niet alleen de open/sluit-manoeuvre, maar garandeert ook de fysieke bescherming van de bediener tegen uitwerprisico’s. De noodzaak om de beschermingsvoorzieningen bij iedere cyclus te openen en te sluiten, leidt tot een verlenging van de cyclustijd, minder comfort bij het werken en daarmee tot een geringere productiviteit voor de gebruikers van enkelslagpersen, die zich tegen het risico van uitwerpen dienen te beschermen.

 

In de video kunt u een vast scherm zien, dat automatisch door de persbesturing wordt geactiveerd. De beweging wordt verkregen door het gebruik van een pneumatische zuiger of een elektromotor en het scherm is zowel qua geometrie als uitvoeringstijd programmeerbaar. Dankzij dit systeem kan bescherming tegen het uitwerprisico bereikt worden met een beperkte verhoging van de cyclustijd.

 

14. Gereedschapextractor

Dit mechanisme maakt het mogelijk om het onderste deel van het gereedschap uit te trekken, om voor de bediener het laden en lossen te vergemakkelijken en te voorkomen dat in de gevarenzone van de pers gekomen dient te worden. Het systeem maakt niet alleen een comfortabele en veilige bediening mogelijk, maar voorkomt komt ook herhaalde bewegingen met de rug.

 

In de video: een klantspecifieke aanpassing van de automatische gereedschap-uittrekvoorziening.